Denna artikel är en annons

Vi växer och behöver bli fler!

Anna Waak, lokalförvaltare och Mats Karlsson, projektchef.

Upplands-Brohus äger och förvaltar närmare 2 000 lägenheter i Bro och Kungsängen och är nu mitt uppe i att bygga och planera för fler bostäder och lokaler.
– Vi har mycket att göra och behöver bli fler, säger Mats Karlsson, projektchef för de byggprojekt som Upplands-Brohus står inför.

När Upplands-Bro växer som kommun och på sikt planerar för stora nya bostadsområden, växer också Upplands-Brohus, det kommunala bostadsbolaget.

– De nya uppdragen blir fler, samtidigt som vi ska förvalta och renovera det gamla, säger Mats Karlsson. Det blir både långsiktiga planeringsuppdrag och kortsiktiga brandkårsutryckningar. Allt måste fungera.

Mats och hans team sitter i Kungsängens centrum, men ett av de kommande uppdragen är att bygga ett nytt kontor så att det blir plats för fler medarbetare.

Mats Karlsson beskriver sitt arbete som ett slags ”internkonsult”.

– Det handlar mycket om att anpassa våra resurser utifrån de planer och önskningar som verksamheten står inför, säger han. Det är både nyproduktion, underhållsarbete och renoveringar som pågår kontinuerligt.

Upplands-Brohus har allt från små till stora lägenheter, centralt eller lantligt med egen täppa. Det finns äldre fastigheter med basstandard till nyrenoverade eller nyare lägenheter med hög standard. Upplands-Brohus är indelat i två affärsområden, Bostäder och Lokaler, och äger fastigheter med mer än 250 000 kvadratmeter i och omkring tätorterna Kungsängen och Bro.

I höstas stod nio hus med 178 nya lägenheter klara på Bagar- och Målarvägen i Bro. Upprustningen av fastigheterna på Örn- och Fasanstigen pågår och blir helt klart under nästa år. I projektet ingår bland annat renovering av balkonger inklusive räcken och balkongdörrar, nya entréportar samt tilläggsisolering av yttertak.

”Kom och jobba med oss. Här är det högt i tak på riktigt.”

Mats Karlsson, projektchef

Mats Karlsson är snickare från början, och har sin bakgrund i PEAB där han de senaste 10 åren arbetade som platschef, och före det som arbets­ledare, kom till Upplands-Brohus för 3,5 år sedan. Han hade då jobbat med kulturhuset i Kungsängen och haft daglig kontakt med medarbetarna på Upplands-Brohus och gillade både stämningen och arbetsmiljön. Det blev dags att byta arbetsgivare.

– Just nu arbetar vi med projektering för Ringvägen och här handlar det inte bara om det som är vårt, Ringvägen är ett större kvarter med runt 450 lägenheter, varav vi har en del. Här handlar det också mycket om att samordna med flera andra aktörer som också bygger här.

– Vi räknar med att få fram ett beslutsunderlag senare i höst och först då kan vi söka bygglov. Vår del på Ringvägen innefattar cirka 100 lägenheter och en förskola.

I Bro planeras för ytterligare 45 lägenheter på en del av Härneviparken.

Ett annat projekt som nu ligger på Mats Karlssons bord är förskolan Blomman som byggdes på 90-talet och behöver byggas ut.

– Detaljplan finns och bygglov kom i går, så nu behöver jag ta fram all den dokumentation som ligger till grund för startbeskedet så att vi kan dra igång markarbetet i sommar. Vi äger processen, men ska handla upp entreprenörer och se till att allt görs på rätt sätt.

Samtidigt med nya projekt uppdaters lokala resursplaner hela tiden med behov av förskolor, skolor och andra bostäder.

Så Mats Karlsson behöver hjälp. Gärna av en som gått den långa vägen.

– Vi ser gärna folk som gått den långa vägen, lika som någon med akademisk utbildning. Någon som är van att driva processen framåt, men det kan också vara en ”yngre” nyutexaminerad som vi kan lära upp.

– Jag ser fram emot att få fler arbetskamrater, du behövs, säger Mats Karlsson. Här är det högt i tak på riktigt.

Eller som det formuleras i Upplands-Brohus annonser: ”Arbetet är fritt och du ansvarar till stor del själv för att prioritera och utföra arbetsuppgifterna.”

Här blir du varmt välkomnad

Upplands-Brohus äger och förvaltar, förutom bostäder och kommersiella lokaler, även  kommunala verksamhetslokaler som till exempel skolor och äldreboenden.
Anna Waak är en av två förvaltare av verksamhetslokalerna.
– Det vi håller på och rekryterar just nu är en driftingenjör och en fastighetstekniker, säger hon.

– Mitt arbete som förvaltare är väldigt roligt och varierat, säger Anna Waak. Ena dagen får man hantera felanmälan  och i nästa sitter man på möten för att planera en helt ny förskola. Jag träffar till exempel rektorer och förskolechefer minst två gånger om året där vi går igenom lokalfrågor utifrån både verksamhetens perspektiv och vårt fastighetsägarperspektiv. Det gäller att ha kännedom om verksamheterna för att kunna planera på bästa sätt. Det är även viktigt att ha ett bra och fungerande samarbete med bla kommunens utbildningskontor då de ansvarar för verksamheterna som finns i våra lokaler.

– Som förvaltare bör man ha koll på ekonomi, budget, prognoser och fakturahantering tillhör vardagen.

Återkommande i Anna Waaks arbete är behovet av anpassningar och ombyggnad av äldre lokaler. Då gäller det att planera så pass effektivt att själva verksamheten kan fortsätta så ostört som möjligt.

”Jag fick ett varmt välkomnande från första stund”

Anna Waak, lokalförvaltare

Anna Waak har kvalificerad fastighetsförvaltningsutbildning i botten och har i mer än 15 år förvaltat skolor, förskolor och sjukhus. På Upplands-Brohus började hon i januari och trivs som fisken i vattnet.

– Det var ett så varmt välkomnande från första stund jag kom hit, säger hon. Upplands-Brohus är ett lagom stort företag. Alla känner alla och det är en varm gemenskap. Förr bodde jag i Kungsängen, nu lever jag i Kungsängen.

Upplands-Brohus rekryterar just nu en fastighetstekniker, en drift­ingenjörer och en bovärd. Vi växer hela tiden i takt med att kommunen  växer och behöver inom kort rekrytera fler medarbetar. Håll utkik på vår hemsida samt via rekryterings­företagens annonser om vilka tjänster vi kommer att behöva tillsätta.

Välkommen med din ansökan!