Välkommen

Vi har plats – och vi ger plats

Bild 1 av 7 Camilla Janson, Kommunstyrelsens ordförande. (Foto: Rickard Kilström)
Bild 2 av 7 Kommunen styrs politiskt av en koalition mellan S, MP, KD och C. Från vänster: Lisa Edwards (C), Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD) och Sara Ridderstedt (MP). (Foto: Rickard Kilström)
Bild 3 av 7 Upplands-Bro har så mycket att erbjuda för ett liv med kvalitet.
Bild 4 av 7 Upplands-Bro har så mycket att erbjuda för ett liv med kvalitet.
Bild 5 av 7 Upplands-Bro har så mycket att erbjuda för ett liv med kvalitet.
Bild 6 av 7 Upplands-Bro har så mycket att erbjuda för ett liv med kvalitet.
Bild 7 av 7 Upplands-Bro har så mycket att erbjuda för ett liv med kvalitet.

Upplands-Bro kommun är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Kommunen ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och cirka 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har drygt 28200 invånare, berättar Camilla Janson (S), Kommun­styrelsens ordförande.

Upplands-Bro har ett betydligt bättre företagsklimat än snittet av kommuner i Sverige enligt Svenskt Näringslivs rankinglista och är näst bäst i hela Stock­holms län. De senaste åren har varit rekordår för företagsetableringar i kommunen.

– Befolkningsökning och ett gott företagsklimat hör ihop. Hit kommer mest små och medelstora företag och det är där jobben finns, säger hon.

Alla branscher i kommunen växer och snabbast växer transport- och logistiksektorn mycket på grund av det attraktiva läget. Upplands-Bro har ett fantastiskt läge i regionen, med närhet till Enköping och Västerås västerut, Uppsala norrut och Stockholm söderut. Ett tiotal företag med över 1000 arbetstillfällen har etablerat sig senaste åren. Och det finns fortsatt stort intresse från fler företag att etablera sig, samt att företag som redan är verksamma i kommunen vill växa och utvecklas, det är mycket positivt.

– Vi har också satsat på de nyanlända och träffar dem från dag ett, säger Camilla Janson. När de kommer till vår kommun ska de få en bra start. 53 procent av dem som kom 2015 har skaffat sig egen försörjning under de två första åren.

Det är många som upptäckt Upplands-Bro och 78 procent av dem som flyttar hit kommer från Stockholms län. Det handlar främst om barnfamiljer. Här är andelen 1-3-åringar bland de högsta i Stock­holms län.

Förra året antogs detaljplaner för 3000 nya bostäder. I dag finns omkring 11000 bostäder i kommunen och under kommande år finns förutsättningar för detaljplaner som kan ge ytterligare 5000–6000 nya bostäder. Fram till 2035 är planerna 20000 nya bostäder. Även förskolor, skolor, äldreboende, idrottshallar och plats för annan service finns med i planerna.

Men då måste också infrastrukturen fungera väl. Hetast för politikerna i Upplands-Bro nu är att få kvartstrafik hela vägen till Bro, i dag är det halvtimmestrafik dit. I Upplands-Bro kommun styr en koalition av S, KD, MP och C tillsammans sedan förra valet, ett lyckosamt samarbete.

Upplands-Bro har under de senaste åren arbetat med Vision 2035 i den mest omfattande medborgardialogen som genomförts i kommunen. Var tionde invånare var med och tyckte till om framtiden.

– Ledorden i visionen; nyfikenhet, omtanke och liv, berättar hur vi vill att det ska vara här och hur vi vill bemöta varandra, säger Camilla Janson. Kalla det för en framtidskompass. Och den ska synas i kommunens planer, beslut och mål.

– Upplands-Bro är en vacker, naturskön plats – och en plats i förändring. Den vill vi dela med oss av.