Upplands-Bro bäst på service till företag

Ett gynnsamt företagsklimat bygger på kunskap, service och samtal.

Upplands-Bro kommun är bäst i Stockholms län när det gäller att ge service till företag. Det visar resultatet från årets Nöjd-kund-index-undersök­ning (NKI).

– Ett gynnsamt företagsklimat är en mycket viktig fråga för oss i Upplands-Bro kommun. Det går bra för många företag i vår kommun och vi välkomnar nya etableringar. Årets resultat ger en bra grund för en fortsatt långsiktig, positiv utveckling av näringslivsklimatet i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S).

NKI-undersökningar görs regelbundet av majoriteten av Sveriges kommuner där det gemensamma målet för Stock­holms­regionen är NKI 70 eller bättre. I årets under­sökning fick Upplands-Bro betyget 75, på en skala av 0-100. Betyget innebär att kommunen service håller en hög nivå.