Denna artikel är en annons

Unga sommarjobbare gör Finnsta fint

De båda 17-åringarna Sigrid Holm och Mohammad Amin Rezazadeh ska sommarjobba som fastighets­skötare hos D. Carnegie & Co i Finnsta.

30 Upplands-Broungdomar kommer under sommaren att jobba med fastighetsskötsel i södra Finnsta. Satsningen är ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägaren D. Carnegie & Co.
– Ungdomarna gör ett viktigt jobb i våra områden. Sommarjobb är också ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Jonas Hagström, projekt­ledare för boendesociala frågor hos D. Carnegie & Co.

I södra delen av Finnsta äger D. Carnegie & Co ett tjugotal trevåningshus. Här ska de ungdomar som nu anställts klippa gräs, måla staket, städa källarförråd, rensa rabatter och hålla rent och snyggt.

– För många är detta det första jobbet och ett viktigt steg in i arbetslivet. Förhoppningsvis får de också upp ögonen för fastighetsbranschen och den bredd av yrken som finns. Det är stor efterfrågan på personal inom både fastighetsskötsel och förvaltning, säger Jonas Hagström.

Förutom att ungdomarna kan lägga till en rad på cv:t blir de också medvetna om att det är viktigt att bry sig om sin närmiljö, hoppas Jonas Hagström.

– Flera av ungdomarna bor redan i våra områden eller är våra framtida hyres­gäster. Om man är med och jobbar för att det ska bli fint och trivsamt är chansen stor att man framöver tar ett större ansvar för sitt eget bostads­område, säger han.

Satsningen är ett nära samarbete med Upplands-Bro kommun. Kom­munen har rekryterat ungdomarna, som är i åldern 16–19 år. D. Carnegie & Co erbjuder jobb och handledare. Anna Björk­lund är hållbarhetsstrateg i Upp­lands-Bro kommun:

– För oss är det här ett nytt sätt att arbeta, men vi ser att det finns stora vinster med att jobba nära fastighets­ägarna i kommunen. Boendet är en viktig del av människors vardag, på samma sätt som kommunens olika verksamheter är det. Men för hyresgästerna är det inte alltid självklart var gränserna går, vem som ansvarar för vad. Därför är det viktigt att ta ett gemensamt ansvar och visa att vi bryr oss lika mycket, säger hon.

17-åringarna Sigrid Holm och Mo­hammad Amin Rezazadeh är två av de ungdomar som ska jobba i Finnsta i sommar.

– Det vore kul om jag fick chansen att måla en del, säger Sigrid Holm som valt målarinriktningen när hon i höst fortsätter på Yrkesplugget, ett praktiskt inriktat gymnasium.

– Jag tror att måleri ger harmoni, även om jag förstår att det kan vara stressigt ibland.

Mohammad Amin Rezazadeh kom till Sverige från Iran som 11-åring och slutade nian i våras. Förra sommaren jobbade han i Järfälla. I år blir det tre veckor i slutet av juli hos D. Carnegie & Co.

– Sommarjobb är en bra erfarenhet, säger han. Det visar att man vill jobba. Dessutom vill jag tjäna ihop till mina utgifter själv.

Mohammad valde att gå om nian för att få upp sina betyg och till hösten har han sökt både naturbruksprogrammet i Spånga och teknikprogrammet i Järfälla.

– Jag vill gärna bli veterinär. Eller programmerare. Men det ska bli skönt att jobba ute i sommar, det kommer att ge mig nya krafter inför gymnasiet.

Samarbeten skapar trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för ett bra boende. D. Carnegie & Co jobbar därför nära kommuner, andra fastighetsbolag och föreningar i en rad sociala projekt. Här är några exempel:

Rent och tryggt
När nedskräpningen minskar ökar tryggheten. Därför plockar barn från ett tiotal skolklasser och idrottsföreningar skräp i några av våra bostadsområden ett par gånger i veckan. Förutom att det ger extra pengar till klasskassan får ungdomarna lära sig varför det är så viktigt att värna miljön.

Trygghetsvärdar
I Upplands-Bro och flera av våra andra bostadsområden finns våra trygghetsvärdar som ett stöd för personer som hamnat i, eller är på väg att hamna i, utanförskap på olika sätt. Under vandringar i områdena pratar de med både unga och vuxna och fångar upp de som kan behöva hjälp.

Fotbollsskolor
En meningsfull fritid är viktig. Under flera år har vi arrangerat kostnadsfria fotbollsskolor under sommarlovet för barn och unga i våra områden. Detta för att skapa meningsfulla aktiviteter och förebilder för dem. I år kommer cirka 200 ungdomar i Haninge, Huddinge, Märsta och Sollentuna under fyra olika veckor att träna fotboll tillsammans med ledare från AIK Fotboll.

Fastighetsägarföreningar
Sociala utmaningar är sällan begränsade till ett enskilt bostadsområde. Därför samarbetar vi med andra fastighets­ägare kring bland annat trygghetsfrågor och när vi planerar våra utemiljöer. Att göra saker tillsammans ger mycket större effekt.

Det här är D. Carnegie & Co
• D. Carnegie & Co är en av Sveriges största privata hyresvärdar.
• Vi äger och förvaltar drygt 20 000 lägenheter i tillväxtområden i framför allt Stockholmsområdet och Mälardalen men även i bland annat Uppsala, Södertälje, Norrköping och Tranås.
• Vår affärsidé är att äga och förvalta våra fastigheter långsiktigt och på ett hållbart sätt.
• De flesta av våra fastig­heter är byggda på 1960- och 1970-talen, och många är i behov av upprustning. Vi investe­rar stora summor i att renovera både fastigheter och utemiljöer till modern standard.
• Lägenhetsrenoveringar sker i takt med den naturliga omflyttningen, eller när hyresgästen själv önskar. Det ger våra hyresgäster ett stort inflytande över sin egen boendesituation.