Denna artikel är en annons

Snabba lokallösningar som uppnår miljökraven

Den 13 september 2016 anlägger någon en brand på Källskolan i Brunna. Kontrakt skrevs med Indus den 13 januari 2017. Bygglovsprocess samt projektering startas direkt. 4 månader senare invigs nya Källskolan.
Skolan beskrev vårt samarbete på sin hemsida, www.kallskolan.se: ”Vårt samarbete med Indus har fungerat mycket bra och vi är glada att vi hittade detta företag i Bro! Deras skol- och förskolemoduler ligger klart i framkant när det gäller kvalitet och utförande”.

Även om den enskilda kunden hyr moduler för en kort period så ser vi på Indus längre än så. Varje modul är byggd för att klara det nordiska klimatet i upp till 30 år. Med det livscykelperspektivet tillsammans med ett energisnålt och effektivt uppvärmningssystem hjälper Indus sina kunder att uppnå satta miljömål.

Med målet att bli branschens mest håll­bara företag satsar vi både på solpaneler på taken samt återplanterar träd för att kompensera det virke som går åt till modulproduktionen. Vi klimatkompenserar även för våra koldioxidutsläpp, detta är några exempel på det gröna arbete vi gör för att ge oss och kommande generationer en bra livsmiljö att leva i. Därför säger vi NEJ till direktverkande el i alla nyproducerade moduler.

När nya stadsdelar växer fram blir förskolegrupper och skolklasser snabbt större. Företag som expanderar behöver större kontor. Indus har inte bara lösningen för att utöka lokalerna, vi har också en del av lösningen till en mer hållbar värld. Snabbt, smidigt och med den kvalitet vi är kända för finns vi här när våra kunder, nya som gamla, behöver utöka sina lokaler.