Aktivitetsparken

Ny och modern aktivitetspark

Aktivitetsparken som ska byggas under hösten kommer att bli ett lyft för hela Bro.

Råbyplan blir en ny och modern aktivitetspark för alla generationer.
– Här kommer det att finnas utrymme för en aktiv och stimulerande fritid för alla, säger Hannah Rydstedt, chef för Kultur- och fritidskontoret i Upplands-Bro kommun.

Långt ifrån alla som tycker om att röra på sig vill delta i organiserade sportaktiviteter. Men det har framkommit i medborgardialog att det finns ett stort önskemål om en aktivitetspark där man både har möjlighet till kravlös rörelse och till kreativitet. Råbyplan ligger strategiskt till vid simhallen och kommer dessutom att kunna kunna vara en tillgång för Bro­skolan, Finnstaskolan, Råby­sko­lan och närliggande förskolor.

– Både skolan och olika föreningar kan använda parken för idrott och hälsofrämjande aktiviteter, säger Hannah Ryd­stedt. 

Idéskisserna till aktivitetsparken är som en dröm för alla som är sugna att röra på sig; klätterväggar, basketplan, balansutrustning, utegym och konstgräs med plats för spontanfotboll.

Men det stannar inte där. Parken ska också förses med en utomhusscen där man kan ordna arrangemang med till exempel spoken-word, teater eller konserter. Här är det bara kreativiteten som sätter gränser.

Och den som har lust att ordna en pick-nick, sola eller bara hänga ska också ha möjlighet att göra det.

– Parken blir generationsöverskridande så att alla i Bro kan trivas och umgås. När människor vistas i området och är på väg till eller från en aktivitet skapar det en trygghet i området, säger Hannah Rydstedt. 

Både i medborgardialog och i föreningslivet är det många som har engagerat sig för aktivitetsparken och bidragit med idéer och tankar på hur den ska utformas. Från skolorna i anslutning till Råbyplan är responsen mycket positiv. Nu kommer det att finnas möjlighet att använda parken för det icke-formella lärandet.

– Råbyplan är redan en samlingsplats, men inte särskilt stimulerande. Aktivitets­parken som ska byggas under hösten kommer att bli ett lyft för hela Bro och kommer förhoppningsvis också locka fler från andra kommuner som vill använda den. Det är bra för orten att flödet av människor ökar och att få in ny energi, säger Hannah Rydstedt.

Text: Cecilie Östby
Foto: 123RF.com