Nu får Kungsängen sin egen Kungsträdgård

Kungsträdgården har stått som förebild för det nya Kungsängen torg. Där ska det bli fontän, plats för boule, grönytor, ett trädäck att sola på eller sätta sig med en god bok, fri wi-fi och en scen för såväl konserter som valtal.
– Vi kommer att få ett torg som Kungsängenborna är stolta över, säger projektledare Michael Weldai.

Kungsängen torg byggdes på 1960-talet och är i stort behov av en modernisering. Framför allt framkom i medborgardialogen att torget varit alltför ödsligt, mörkt och ostimulerande för att vara en plats man vill uppehålla sig på. Med det nya torget som ritats av White arkitekter, vill man uppnå motsatsen: Det ska vara både ett torg att stanna kvar och hänga på, ett torg att vilja komma tillbaka till och ett torg att minnas.

– Det har inkommit önskemål under projektet som vi försöker ta hänsyn till. Ett tillskott är till exempel att det kommer att finnas en cykelparkering med elladdningsstation för cyklar, säger Michael Weldai.

Delar av torget har varit ojämnt. Nu jämnas skillnaderna ut och får en mer naturlig anslutning till fasaderna. Belysningen kommer att bli bättre och det kommer att finnas gott om plats för uteserveringar.

Men torgets stolthet kommer nog att bli fontänen som både ska vara vacker att se på och stimulera till lek och rörelse.

Invigningen av nya torget är beräknad till nästa vår.

Fakta
En mängd nya träd, buskar och växter kommer att planteras på torget. Här är några arter som du säkert inte hört talas om: Kaukasisk vingnöt, Hamalayabjörk, Bergkörsbär, Balkanbergtall, Tuvsnöbär, Blåbärstry, Tovsippa, Tuvrör, Träjon, Myskmadra, Honungslök, Krollilja.