Rankhusområdet

Naturen ska inte påverkas i onödan

Bild 1 av 2 (Foto/montage: HMXW-arkitekter)
Bild 2 av 2 När vi planerar ser vi framför oss barnfamiljer som gärna vill bo nära vattnet och naturen, säger Theodor Andrén. (Foto: Olof Sylvén)

I Rankhusområdet planeras nu för ett helt nytt bostadsområde i ett naturnära område nära Mälaren.
– Här ska du kunna bo utan att behöva bilen, säger plan­arkitekt Theodor Andrén.

Rankhusområdet har gångavstånd till Kungsängens centrum och används i dag som strövområde och för klättring vid Ryssviken. Alla de naturnära fördelar som finns där, vill man bevara för framtida boende.

Från första spadtaget till dess att sista spiken sitter i kommer det att ta femton år och här planeras för 2900 bostäder som börjar byggas 2021.

– Planen ska hålla i hundra år och därför är vi noga med att sätta detaljerna redan nu. Befolkningen har ökat i Upplands-Bro de senaste tre-fyra åren och när vi växer måste det ske på ett kontrollerat sätt, säger Theodor Andrén.

Här är tanken att det ska finnas en variation av bostäder; flerbostadshus, radhus och småhus som upplåtes både med hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. När området är fullt utbyggt kommer 7000 invånare att kunna bo där – en fördubbling av Kungsängens befolkning.

– Ett område där det finns en blandning av bostäder attraherar många fler. När vi planerar ser vi framför oss barnfamiljer som gärna vill bo nära vattnet och naturen, säger Theodor Andrén.

Redan i första etappen byggs infrastrukturen upp och det planeras för skolor, förskolor, sporthall, handelsplats och kollektivtrafik.

– När de första flyttar in, ska vägar och kollektivtrafik fungera, säger Theodor Andrén.

Samtidigt ligger området på gångavstånd till Kungsängen centrum och det är lätt att ta sig in till centrala Stockholm.

Rankhusområdet är kuperat och ligger på en platå över vattnet. Det kräver en del tankearbete var olika hustyper passar in, så att det samtidigt inte påverkar naturen i onödan.

– Självklart kommer vi att bygga en strandpromenad som gör de vackra, klättervänliga klipporna tillgängliga för fler och som binder ihop området med Kungsängen, säger Theodor Andrén.

Två stora parkstråk planeras också där det finns plats för rekreation och som samtidigt bevarar den biologiska mångfalden. Södra parkstråket kommer att sträcka sig från Gröna dalen i väster till Kungsvägen i öster.

I Upplands-Bro arbetar planarkitekten tätt tillsammans med den som har exploateringsansvaret, vilket garanterar en mer hållbar och effektiv byggprocess. När något i planen inte motsvarar vad som är möjligt att utföra i verkligheten kan det åtgärdas direkt innan planen blivit fastlagd.

– Ett exempel har vi i Rankhusområdet där jag hade ritat in en väg på en sträcka där bussen ska gå. Men när jag åkte ut tillsammans med den som har exploateringsansvaret kunde vi konstatera att det skulle göra för stor åverkan på naturen om vägen gick där och jag kunde rita om på en gång, säger Theodor Andrén.

Text: Cecilie Östby