Trädgårdsstaden

Moderna bostäder på vikingagrund

Utmaningen i Trädgårdsstaden har varit att bevara åkerholmarna och planera in dem i områdets grönstruktur.

Den gamla järnvägsorten kring Bro kommer att få ett nytt liv med en ny trädgårdsstad. Här finns i dag ett gammalt fält och åkermark som även i framtiden kommer att ha kvar sin historia tillsammans med 2000 bostäder.
– Vi kommer inte att flytta på åkerholmar och stenblock som ser karaktäristiska ut. I stället kommer de att lyftas in i stadsbilden och skapa en unik atmosfär, säger stadsarkitekt Theodor Andrén.

Trädgårdsstadens placering har ett attraktivt läge mellan Mälaren och Lejondalssjön. För den som är kulturhistoriskt intresserad är det här en riktigt intressant plats; man har hittat fornlämningar som visar att trakten varit bebyggd sedan 400-talet och man har hittat älvkvarnar från sten- eller bronsåldern. Detta finns bevarat i åkerholmarna i området.

– Utmaningen i Trädgårdsstaden har varit att bevara åkerholmarna och planera in dem i områdets grönstruktur. Det är också en del av vad som gör området unikt, säger Theodor Andrén.

Intressant är också att Bro kyrka var en knutpunkt för Birka, Sigtuna och Uppsala när den uppfördes på 1100-talet.

Kulturen och naturen är med och skapar atmosfären. Men här är tanken att uppföra en blandad bebyggelse med moderna radhus, parhus och småhus. Det finns också idéer om ett koloniområde med möjlighet till egen odling.

– Här finns också närhet till Bro Bålsta Golfklubb och Bro Hof Golf Club. Även Stockholms nya galoppbana finns i närheten. Allt detta bara 30 minuter med pendeltåget till Stockholm city från Bro station. Kring stationen planerar vi för en livaktig station med ett centrum med matbutik och restaurang, säger Theodor Andrén.

En trädgårdsstad är ett kulturhistoriskt uttryck som myntades i industrialismens England. Det hade uppstått ett behov av att bo långt från arbetsplatsen och att ha en egen trädgård.

– I dag uppskattar vi samma värden, men vi vill samtidigt ha nära till kollektivtrafik och till livsmedelsbutiker.

Text: Cecilie Östby
Foto: Upplands-Bro kommun