Naturreservat

Lillsjön är naturoasen runt knuten

Lillsjön är naturreservatet  som finns runt knuten och som redan är en oas för Upplands-Bro-borna. Efter en upprustning har det dessutom blivit tillgängligt för alla.
– Det finns mängder av spännande natur att upptäcka i våra gröna oaser, säger kommun­ekologen Johan Björklind Möllegård.

Med cykelavstånd från Kungsängen centrum är Lillsjön redan välbesökt och lockar hundratals bad­sugna på soliga sommardagar. Här har kommunen byggt tillgängliga torrtoaletter som går att använda även vintertid.

Många har också upptäckt att det är fint fiske här. För att fiskarna inte ska bli skrämda av plaskande och lekande badgäster, finns nu en fiskebrygga en bit från badet. Observera att det krävs fiskekort för att få fiska.

I anslutning till den redan populära promenadstigen runt sjöarna har kommunen byggt vindskydd och grillplatser så att man kan grilla mer kontrollerat och därmed minskar risken för skogsbrand. Stallet som finns i närheten har fått nya ridvägar i anslutning till stallet, så att de slipper använda motionsspåren för ridning.

– Det vi har gjort är egent­ligen att kanalisera olika intressen så att fler kan trivas och använda området, säger Johan Björklind Mölle­gård.

Upplands-Bro är en relativt liten kommun, men med ett högt exploateringstryck; kommunen växer med flest människor per capita i hela landet år efter år. Det kräver en omtanke om naturen och att bevara grönområden för framtiden.

Inom Upplands-Bro kommun finns det tio naturreservat – varav sju som kommunen förvaltar – som är skyddade för att bevara naturen och friluftsmöjligheterna.

– Även om det byggs mycket, så bevarar vi vår sköna natur. Det är därför som så många trivs i Upplands-Bro och vill flytta hit, säger Johan Björklind Mölle­gård.

Gör en gäddspaning i lövsumpskogen
Vill du ha en nära-naturen-upplevelse? Här kommer kommunekologens fem bästa tips om vad du kan göra i nya naturreservatet Lillsjön-Örnässjön:

1. Barnvänlig vandring till vindskydd. Svårighetsgrad 1 av 5.
2. Fin lövsumpskog med chans att se lekande gädda på våren april-maj. Svårighetsgrad 1 av 5.
3. Ta på badkläder och cyklop och leta efter det sällsynta sjöhjortronet. Svårighetsgrad 5 av 5.
4. Jätteekar med en diameter över 1 meter vid Örnäslunden. Svårighetsgrad 2 av 5.
5. Plocka svamp och bär i skogarna på hösten. Svårighetsgrad 3 av 5.

Text: Cecilie Östby
Karta: Jonas Lundin