Denna artikel är en annons

HSB bygger framtid i Upplands-Bro

– Vi har både kraft och vilja att bygga fler prisvärda bostäder i Upplands-Bro, säger Jonas Erkenborn, vd för HSB Bostad.

Upplands-Bro är en mycket attraktiv boplats. Kombinationen vacker natur och bra kommunikationer är värdefull.
– Det säger Jonas Erkenborn, VD för HSB Bostad, som nyligen påbörjade försäljningen av nya bostäder med sjöutsikt i centrala Kungsängen.

HSB är gamla i Upplands-Bro. HSB-föreningen Norrhöjden med de tre flerfamiljshusen på Ring­vägen och Knektvägen i centrala Kungsängen hör till de äldsta föreningarna och bildades 1957. Brf Kungs­ängen med lägenheter vid Torget bildades 1961. Brf Ekhammar på Björnbärsstigen och Mullbärsstigen grundades 1965. Det finns så många att räkna upp.

I dag säljer HSB 76 nya bostadsrätter vid Ringvägen nära Kungsängens station, med Mälarvy från balkong och fönster och tänkt inflyttning hösten 2020. (Se annons på sid 3).

– Vi har ett stort engagemang i Upplands-Bro sedan lång tid tillbaka, säger Jonas Erkenborn. De nya lägenheterna i brf Kungsvyn har tagits emot väl vid vårens säljstart.

– Tillsammans i ett gemensamt bolag med Ikano Bostad äger HSB Bostad stora utvecklingsbara markområden för framtida exploatering och bostadbyggande. Med det samarbetet kan vi få fram ännu fler boerbjudanden till våra bosparare.

Det gäller bland annat Rankhus­området norr om E18 och Kungsängens trafikplats, ett område som i kommunens översiktsplan är tänkt att rymma ca 3000 bostäder i framtiden.

– Vi har både kraft och vilja att bygga fler prisvärda bostäder i Upplands-Bro, säger Jonas Erkenborn. Inte minst beroende på det engagemang som kommunen visar upp.

När nya Citybanan invigdes förra sommaren öppnade den också upp en ännu större potential för Kungsängen och Bro. Med Odenplan, T-centralen och Södra station som viktiga noder för pendeltåget skapade det också ännu bättre möjligheter att pendla mellan Stockholms innerstad och Kungsängen och Bro. Med pendeltåget tar sträckan ca 30 minuter.

Bostadspriserna är också något lägre i Upplands-Bro jämfört med Stockholms centralare delar vilket gynnar yngre familjer som får den fina naturen på köpet.

– Det tar tid att exploatera ett område, men jag tror att fler och fler kommer att upptäcka Upplands-Bro. Fler bostäder behövs och kommunen har både viljan och ambitionen, säger Jonas Erkenborn.

Fakta
I över 90 år har HSB byggt nya bostäder och skapat det goda boendet. Mer än var tionde bostad i Sverige har byggts av HSB. HSB Bostad AB är ett produktionsbolag som bygger bostäder i Stockholms län. Bolaget levererar drygt 600 bostäder årligen.