Denna artikel är en annons

Halvtid i bygget av framtidens kretsloppsanläggning

Bild 1 av 2 Det byggs intensivt och redan i sommar kan delen med biogasanläggningen ta emot matavfall.
Bild 2 av 2 Stefan Håkansson, Director City Energy Solutions E.ON Nordic.

Längs motorvägen E18 strax efter avfarten mot samhället Bro börjar det nu synas tydligt att något stort är på väg att byggas. Det är halvtid i bygget av framtidens kretsloppsanläggning och en del är redan klart.

– Sedan vårt investeringsbeslut i januari förra året har det verkligen gått fort framåt i bygget. Vissa delar såsom biogasanläggningen är snart klara medan andra delar av anläggningen kommer att byggas vidare under ytterligare drygt ett år. Det har varit en hel del utmaningar i arbetet men vi håller tidsplanen och det känns verkligen jättebra, säger Stefan Håkansson, Director City Energy Solutions E.ON Nordic.

Biogasanläggningen börjar ta emot matavfall redan i sommar och producerar biogas till transportsektorn under hösten. Redan nu är flera leveransavtal klara av matavfall, trädgårdsavfall och hästgödsel till anläggningen.

– Biogas är ett fantastiskt exempel på kretslopp och cirkulär ekonomi. Av en matavfallspåse gör vi biogas som man sen kan köra nästan tre kilometer med en gasbil. Samtidigt får vi fram en biogödsel som lantbruket efterfrågar.

I kraftvärmeanläggningen byggs det för fullt. Markarbetet är klart och byggnaderna för bränslelager, el och styrning av anläggningen har kommit på plats liksom själva kraftverkspannan. I anläggningen kommer både el och fjärrvärme att produceras och förse såväl Upplands-Bros som Järfällas kunder med återvunnen energi.

– Byggarbetsplatsen blir bara större för varje dag. I dag arbetar nästan 400 personer med projektet och under oktober kommer det att vara mer än 500 personer på plats. Det är mycket som ska samordnas för att byggarbetsplatsen ska vara säker att arbeta på för alla. Jag imponeras verkligen av all den samordning som sker mellan olika entreprenörer och leverantörer.

För att distribuera fjärrvärmen från anläggningen byggs en 23 kilometer lång fjärrvärmeledning från Högby­torp ända ner till Säbyverket i Järfälla. Arbetet är indelat i olika etapper och innebär en hel del komplicerade passager via bland annat Stäketsundet, Kungs­ängens centrum och under stambanan. Längs Enköpingsvägen har arbetet föranlett en hel del trafikstörningar och omledningsvägar.

– Vi är mitt i byggandet av fjärrvärmeledningen och jag ber om ursäkt för det stök detta orsakar. Men när allt är färdigbyggt kommer vi att ha en högklassig kretsloppsanläggning där vi producerar biogas, el och värme. Genom närheten till Ragn-Sells och förhoppningsvis även många andra företag i Broporten-området kommer vi att hitta många synergier och nya industrisamarbeten. Vilket är bra för hela Upplands-Bros kommun, avslutar Håkansson.