”Det ska bli enklare att välja cykeln”

När bilvägarna blir överbelastade vid rusningstid är det alltfler som vill cykla till jobbet. Därför satsar nu Upplands-Bro på att bygga stationsnära cykelparkeringar och på att rusta upp cykel- och gångbanor.
– Det ska vara enkelt att välja cykeln, även när man vill ta snabbspåret in till Stockholm City säger Therese Eriksson, enhetschef gata/park/trafik.

Framför allt är det pendling mellan grannkommunerna som ofta går snabbare med cykel än att sitta i bilköer. Det finns inte alltid bra tvärförbindelse mellan kommunerna med kollektivtrafiken och när man reser till Uppsala – bara en halvmil från kommungränsen – bryts dessutom en länsgräns vilket kan kräva två olika periodkort.

– Med de nya elcyklarna har det blivit väldigt populärt att cykelpendla. Vi rustar upp cykelbanorna så att de blir tryggare med fri sikt och har bra belysning, säger Therese Eriksson.

Det nya Kungsängenstråket ska ge en tre mil cykel-highway från Bålsta till Stockholms city. Här separeras cykelbanan från gångtrafiken, det asfalteras om och där det är möjligt rätas vägarna för snabbcykling.

– Upprustningen ingår i den regionala cykelplanen som syftar till att få ett sammanhållet cykelnätverk i hela länet, säger Therese Eriksson.

I cykelplanen för kommunen finns också tankar på att anlägga nya cykelvägar till Upplands Väsby och Sigtuna – dit det inte finns några cykelvägar i dag.

– I de nya bostadsområden som byggs i kommunen planeras cykelvägar från början så att det ska gå att klara sig helt utan bil, säger Therese Eriksson.

Foto: iStockphoto