Bli demensvän i Upplands-Bro

160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Upplands-Bro kommun startade under 2017 en utbildningsserie för företag och organisationer i kommunen. Syftet med utbildningen är att öka kännedomen om demenssjukdomar och hur samhället kan bemöta dem som drabbats.

Personer med demenssjukdom har svårt att komma ihåg, att orientera sig och att organisera vardagen. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare hundra olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Alla som möter någon med demenssjukdom kan bidra till att de kan leva längre självbestämmande och trygga trots sin svåra sjukdom.

Kampanjen Demensvän är ett initiativ som arbetar för att öka och sprida kunskap om sjukdomen och där­igenom öka förståelsen för personer med demenssjukdom och stötta de närstående.

Mer information om projektet finns på: www.upplands-bro.se/blidemensvan